Vår kursplan – Våren 2021

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 16:45 til 17:30

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C1B0

Kl. 17:00 til 17:45

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A1B0

Kl. 17:00 til 17:40

Stovner Astrid Johanne Ødegård Kurs. Id: S1B0

Kl. 17.40 til 18.25

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C1J1

Kl. 17:55 til 18:45

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J4

Kl. 17:50 til 18:30

Stovner Astrid Johanne Ødegård Kurs. Id: S1J1

Kl. 16.00 til 16.45

Løren Marie N. Barben Kurs. Id: L1AKS2

Kl. 14.45 til 15.40

Løren Marie N. Barben Kurs. Id: L1AKS1

Kl. 15:45 til 16:30

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C1AKS

Kl. 17:05 til 17:50

Løren Marie N. Barben Kurs. Id: L1B0

Kl. 18:40 til 19:20

Stovner Astrid Johanne Ødegård Kurs. Id: S1H1

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K4

Kl. 19:30 til 20:25

Stovner Astrid Johanne Ødegård Kurs. Id: S1H2

Kl. 18.00 til 18.45

Løren Marie N. Barben Kurs. Id: L1K1

Kl. 19.35 til 20.30

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C1K7

Kl. 20.15 til 21.25

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J9

Kl. 19.10 til 19.50

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1T1

Kl. 18:35 til 19:30

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C1J7

Kl. 18:45 til 19:55

Lillestrøm Whitney Jensen Kurs. Id: A1K9

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J7

Kl. 17:45 til 18:55

Lillestrøm Marianne Møbius-Hyll Kurs. Id: A1K7

Kl. 20.20 til 21.30

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K8

Kl. 19.00 til 20.10

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J8

Kl. 17.45 til 18.40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1V1

Kl. 20:00 til 21:30

Lillestrøm Whitney Jensen Kurs. Id: A1K0
Tirsdag

Kl. 19.15 til 20.15

Stovner Cassandra Loo Kurs. Id: S2YO

Kl. 10:00 til 11:15

Oslo Marie N. Barben Kurs. Id: C2V3

Kl. 16.00 til 16.45

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L2AKS2

Kl. 17:00 til 17:45

Oslo Jenny Håltem Fongaard Kurs. Id: C2B0

Kl. 14:45 til 15:40

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L2AKS1

Kl. 17.40 til 18.25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A2K1

Kl. 16:45 til 17:30

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A2B0

Kl. 16.30 til 17.25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K2

Kl. 18.30 til 19.25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A2J3

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K3

Kl. 18:45 til 19:35

Oslo Jenny Håltem Fongaard Kurs. Id: C2J5

Kl. 17:05 til 17:50

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L2D0

Kl. 17:50 til 18:40

Oslo Jenny Håltem Fongaard Kurs. Id: C2K5

Kl. 18.30 til 19.25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K6

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Victoria Dahl Kurs. Id: A2H6

Kl. 19:45 til 21:00

Oslo Jenny Håltem Fongaard Kurs. Id: C2V1

Kl. 18:00 til 18:45

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L2HH

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Victoria Dahl Kurs. Id: A2H5

Kl. 19.30 til 20.25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A2J6

Kl. 19.30 til 20.25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2T3

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Victoria Dahl Kurs. Id: A2H7

Kl. 19:30 til 20:25

Lillestrøm Victoria Dahl Kurs. Id: A2H8

Kl. 20:30 til 21:25

Lillestrøm Victoria Dahl Kurs. Id: A2H9

Kl. 20.30 til 21.25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A2K0
Onsdag

Kl. 16.45 til 17.25

Stovner Marie N. Barben Kurs. Id: S3K1

Kl. 17:45 til 18:30

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3H1

Kl. 14:45 til 15:40

Løren Maria Fauske Kurs. Id: L3AKS1

Kl. 17.35 til 18.20

Stovner Marie N. Barben Kurs. Id: S3B0

Kl. 18:00 til 18.45

Lillestrøm Victor Prag Kurs. Id: A3G1

Kl. 15.45 til 16.30

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3SFO

Kl. 16.45 til 17.25

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C3D0

Kl. 18.30 til 19.15

Stovner Marie N. Barben Kurs. Id: S3K2

Kl. 18:00 til 18:45

Løren Maria Fauske Kurs. Id: L3K3

Kl. 17.40 til 18.25

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C3K1

Kl. 17:00 til 17:45

Løren Maria Fauske Kurs. Id: L3J3

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3H2

Kl. 18.35 til 19.25

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C3K3

Kl. 19.35 til 20.45

Oslo Frida Skinner Kurs. Id: C3K8

Kl. 18.35 til 19.30

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3H3

Kl. 19.30 til 20.25

Stovner Marie N. Barben Kurs. Id: S3J5

Kl. 20.00 til 20.55

Lillestrøm Pernille Løvdal Nansen Kurs. Id: A3C8

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Pernille Løvdal Nansen Kurs. Id: A3C6

Kl. 16:00 til 16:55

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A3M3

Kl. 17.00 til 17.55

Lillestrøm Victor Prag Kurs. Id: A3G3

Kl. 18:00 til 18:55

Lillestrøm Pernille Løvdal Nansen Kurs. Id: A3C4

Kl. 16.00 til 16.55

Lillestrøm Victor Prag Kurs. Id: A3G6

Kl. 19:00 til 20:10

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A3J0

Kl. 20.15 til 21.25

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A3M0
Torsdag

Kl. 20.35 til 21.30

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4V1

Kl. 20:00 til 21:10

Oslo Marianne Møbius-Hyll Kurs. Id: C4V1

Kl. 15:45 til 16:40

Oslo Elise Rougnø Kurs. Id: C4AKS

Kl. 17.00 til 17.45

Oslo Katrine Epland Kurs. Id: C4B0

Kl. 17:15 til 18:00

Løren Cassandra Loo Kurs. Id: L4J1

Kl. 17:20 til 18:15

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A4J2

Kl. 16.30 til 17.15

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A4J1

Kl. 17.35 til 18.25

Stovner Solvei Uglum Krogstad Kurs. Id: S4J3

Kl. 19:15 til 20:10

Løren Cassandra Loo Kurs. Id: L4Y2

Kl. 18.00 til 18.55

Oslo Katrine Epland Kurs. Id: C4K6

Kl. 18:35 til 19:25

Stovner Solvei Uglum Krogstad Kurs. Id: S4K0

Kl. 19.35 til 20.30

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K6

Kl. 18.20 til 19.15

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A4J5

Kl. 20:25 til 21:20

Løren Cassandra Loo Kurs. Id: L4Y1

Kl. 17:15 til 18:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K5

Kl. 19.00 til 19:55

Oslo Katrine Epland Kurs. Id: C4J6

Kl. 19:35 til 20:45

Stovner Solvei Uglum Krogstad Kurs. Id: S4J0

Kl. 20.45 til 21.40

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4M3

Kl. 16:15 til 17:10

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4A1

Kl. 16.00 til 17.10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K7

Kl. 18:15 til 19:25

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4J8

Kl. 19.30 til 20.40

Lillestrøm Dejana Volarev Kurs. Id: A4K8

Kl. 17:15 til 18:10

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4A2

Kl. 20.45 til 21.55

Lillestrøm Dejana Volarev Kurs. Id: A4K9

Kl. 19.35 til 20.30

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4C9

Kl. 18.20 til 19.30

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K0
Fredag

Kl. 17.00 til 17.45

Lillestrøm Cassandra Loo Kurs. Id: A5K1

Kl. 17:30 til 18:15

Oslo Gina A. Herrera Kurs. Id: C5H1

Kl. 18.15 til 19.10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5KL

Kl. 16:30 til 17:25

Oslo Gina A. Herrera Kurs. Id: C5H2

Kl. 18.15 til 19.10

Oslo Gina A. Herrera Kurs. Id: C5H3

Kl. 16:00 til 16:50

Lillestrøm Cassandra Loo Kurs. Id: A5JN

Kl. 19.15 til 20.25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5KE

Kl. 18.00 til 19.10

Lillestrøm Cassandra Loo Kurs. Id: A5JE

Kl. 15:45 til 17:00

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5P1

Kl. 17.00 til 17.55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5V1
Lørdag

Kl. 08.45 til 09.30

Oslo Maria Fauske Kurs. Id: C6D0

Kl. 09:45 til 10:30

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L6D0

Kl. 09.40 til 10.20

Oslo Maria Fauske Kurs. Id: C6B0

Kl. 09.30 til 10.15

Lillestrøm Maren Sofie Fossberg Kurs. Id: A6D1

Kl. 09:50 til 10:35

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A6D0

Kl. 10:00 til 10:40

Stovner Caroline Roca Kurs. Id: S6D0

Kl. 10.45 til 11.30

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A6B1

Kl. 10:45 til 11:30

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L6B0

Kl. 11.30 til 12.15

Lillestrøm Maren Sofie Fossberg Kurs. Id: A6B2

Kl. 10:35 til 11:20

Oslo Maria Fauske Kurs. Id: C6B1

Kl. 10:50 til 11:35

Stovner Caroline Roca Kurs. Id: S6B0

Kl. 12:45 til 13:30

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L6B1

Kl. 10:30 til 11:15

Lillestrøm Maren Sofie Fossberg Kurs. Id: A6B0

Kl. 11:45 til 12:30

Løren Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: L6K1

Kl. 12:30 til 13:10

Oslo Cassandra Loo Kurs. Id: C6K1

Kl. 11:30 til 12:20

Oslo Maria Fauske Kurs. Id: C6K2

Kl. 11:40 til 12:25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A6K1

Kl. 12:30 til 13:25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A6K2

Kl. 14:20 til 15.10

Oslo Cassandra Loo Kurs. Id: C6K4

Kl. 13:30 til 14:25

Lillestrøm Marie N. Barben Kurs. Id: A6K3

Kl. 13.50 til 15.00

Lillestrøm Miguel Carrazana Kurs. Id: A6JS

Kl. 11.20 til 12.15

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6T2

Kl. 13.20 til 14.10

Oslo Cassandra Loo Kurs. Id: C6J4

Kl. 12.30 til 13.40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KS

Kl. 10.00 til 11.10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6K8

Kl. 15.10 til 16.25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6P1

Kl. 13.50 til 15.00

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KJ

Kl. 12.30 til 13.40

Lillestrøm Miguel Carrazana Kurs. Id: A6JJ
Søndag